Pro platbu převodem je třeba znát důležité tři údaje, a to:

♦  číslo účtu, kam platbu zasíláte . . . . . . . . . . . náše č.ú.  223230524/0300 vedený u ČSOB, a.s.

♦  variabilní symbol (vs)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . použijte č. objednávky nebo proformafaktury

♦  částku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sumární částka za zboží z objednávky

 

Převod částky bankovním ústavům nějaký čas trvá. Převod mezi účty vedených u ČSOB nebo Poštovní spořitelny obvykle do druhého dne, od ostatních bankovních ústavů do 3 dnů.