Pneumatika

 

 

Pneumatika

Pneumatika je výrobek skládající se z několika materiálových komponentů s velmi odlišnými vlastnostmi, a tudíž její výroba je velice náročná a z hlediska kvality  a bezpečnosti vyžaduje technologickou přesnost.

 

 

 

1. Vnitřní vložka vzduchotěsné pryže.

Potah vnitřní strany/části pneumatiky a plní stejnou funkci jako kdysi duše, která se používala u starších typů pneumatik.

2. Kostra.

Kostra je hlavní částí pneumatiky a její funkcí je odolávat tlaku. Kostra se skládá z tenkých textilních vláken, uložených rovnoběžně vedle sebe a zalitých do pryže. Pneumatika obsahuje přes 1000 těchto vláken.

3. Patka pláště.

Její úlohou je přenos točivých sil při akceleraci a deceleraci na styčnou plochu pneumatiky. To je zajištěno její kontrukcí, která se skládá z patních lan, jimiž je patka vyztužena.

4. Pryžové bočnice.

Zabraňují nárazům, které by mohly poškodit plášť.

5. Nárazníky.

zpevněné velmi pevnými ocelovými lanky mezi dvěma vrstvami pryže. Tyto  vrstvy  jsou přivulkanizované k sobě a k ploše běhounu a svírají spolu úhel asi 60o. Ocelová lanka kříží tkaninu pláště a tvoří s ní výztužné trojúhelníky. Tato metoda, která se nazývá triangulace, přispívá k pevnosti koruny.
Tyto nárazníky výztužné vrstvy obemykají pneumatiku po celém jejím obvodu a musejí odolávat odstředivým silám a tím zabezpečují 
zachování průměru pneumatiky za všech podmínek.Odolnost je nutná i v příčném směru, aby odolávaly tlakům a namáhání při změně směru jízdy. Zároveň musí být ve svislém směru dostatečně ohebné, aby pohltily deformace způsobené nerovnostmi povrchu nebo jinými překážkami.Při výrobě těchto vrstev je třeba přilepit ocel k pryži,což je z hlediska rozdílu vlastností těchto dvou materiálů náročný úkol.

6. Běhoun.

Běhoun je vzorkovaná část pneumatiky a  zabezpečuje styk s vozovkou. V místě styku musí být směs běhounu schopna odolávat vysokým tlakům,vykazovat co nejlepří přilnavost na všech typech povrchu, a optimálně odolávat opotřebení a obrušování.