o novele zákona provozu na pozemních komunikacích

Dne 22. srpna 2007 nabyla účinnosti novelizace zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, která přináší následující novinky:

  • zrušuje se tzv. poštovní výjimka, tzn. výjimka pro řidiče poskytující poštovní služby, pokud jde o zákaz stání a zastavení
  • napravuje se nepřesné znění ustanovení zákona o výši škody při dopravní nehodě. Pokud je při dopravní nehodě škoda vyšší než 50.000 Kč, je ze zákona povinnost ohlásit nehodu policistovi. V případě, že škoda bude odhadnuta přesně na 50 000 Kč, nebyl tento případ zákonem pokryt
  • odstraňují se duplicity v přestupkovém zákoně. Vypouští se skutková podstata přestupku spočívající v řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel pro duplicitu sankcí podle zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • zavádějí se nové skutkové podstaty přestupků, např. skutková podstata zakrytí, nečitelnosti registrační značky
  • odstraňuje se sankce zákazu činnosti pro řidiče vozidla, který neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo s označením O 1, nebo neoprávněně použije označení vozidla O 1 při stání nebo při jízdě na místě vyhrazeném pro invalidy
  • odstraňuje se "kauza cyklista" postih při dopravní nehodě bude jen za ublížení na zdraví "jinému" účastníkovi silničního provozu. Současně se doplňuje povinnost projednávat přestupky spáchané mezi blízkými osobami jen na návrh postižené osoby i na přestupek, kdy při dopravní nehodě je jinému ublíženo na zdraví. Tímto se umožní, aby řidič, který se dopustil dopravní nehody, při které zranil osobu mu blízkou, nebyl za ni postižen, nebude-li si to tato osoba přát (podobně jako v trestním řízení)
  • vypouštějí se z bodového hodnocení legislativně technické chyby - přestupek užití silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem a porušení povinnosti vyplývající ze značky "Obytná zóna" a "Pěší zóna"; uvedené značky jsou značky informativní řidič není bodován za přestupky spáchané v zónách

Hlavní změny v pravidlech:

Celoroční svícení

Jízda pod vlivem alkoholu a drog

Dětské autosedačky

Povinné přilby pro cyklisty

Předjíždění cyklistů

Telefonování za jízdy

Zastavení a stání

Jízda v jízdních pruzích

Jízda po kruhovém objezdu

Jízda nákladních vozidel

Zákaz používání antiradarů

Průjezdný jízdní pruh na dálnicích

 

Úplnné znění zákona o silničním provozu zde